A kutatásról - MTA-DE KTTK Kutatócsoport

Kutatási terület

A kutatócsoport célja a hazai általános iskola 1-4. évfolyamán tanuló kisdiákok integrált természettudományos tudását és szemléletét megalapozó és befolyásoló kognitív, non-kognitív és szocioökonómiai tényezők vizsgálata, valamint a vizsgálatok eredményeit beépítő fejlesztőprogram kidolgozása, alkalmazása és hatásvizsgálata. A vizsgálatokban tantárgy-pedagógiát oktatók és kutatók, a pedagógiai pszichológia kutatói, PhD hallgatók valamint általános iskolai tanítók vesznek részt.

A kutatás eredményeit összefoglaló publikációk, az ismeretszerzési folyamatot segítő módszereket magába foglaló oktatási segédanyagok és dokumentumok a tanár-és tanítóképzésben valamint az általános iskolai oktató és nevelő munka gyakorlatában hasznosulhatnak.

Legutóbbi frissítés: 2024. 07. 22. 21:08