Felvételt nyert hallgatóknak tájékoztató

Tisztelt felvételt nyert Hallgató!

Gratulálunk sikeres felvételijéhez és örömmel köszöntjük leendő hallgatóink között!

Az alábbi tájékoztató levelünkkel szeretnénk felhívni figyelmét a tanulmányai során Önt érintő legfontosabb szabályok betartására, valamint a beiratkozással kapcsolatos teendőkre.
 
A DE összes szabályzata megtalálható és letölthető a honlapon.
 
A DE TTK honlapon minden aktuális információ elérhető, mely tanulmányai során segítségére lehet.

Beiratkozás

 • A beiratkozáshoz szíveskedjen magával hozni:
  • eredeti érettségi bizonyítványát,
  • alapszakos/mesterszakos/főiskolai/egyetemi oklevelét,
  • nyelvvizsga-bizonyítványát,
  • a személyi igazolványát,
  • TAJ és adószámát/azonosítóját igazoló okmányt,
  • bankszámlaszámát,
  • sötétkék színű tollat.
 • Az alábbi dokumentumokról fénymásolatot kérünk 1 példányban:
 • alap-  és osztatlan képzésre felvételt nyert hallgatók: érettségi bizonyítvány
 • mester képzésre felvételt nyert hallgatók: oklevél
 • nyelvvizsga bizonyítvány.
 • Külföldi rendszerű érettségi bizonyítványok/oklevelek:
  • A nem angol, német vagy francia nyelven kiadott bizonyítvány/oklevél esetén a magyar nyelvű fordítást,
  • a nem latin betűvel írt bizonyítvány/oklevél esetén a magyar nyelvű hiteles fordítást is kérjük bemutatni és annak másolatát leadni!

 

A Természettudományi és Technológiai Kar – Élettudományi épület

Nappali tagozat 2022.08.23. (kedd) 9.30 óra

Szakmai tájékoztató szakonként 9.30, beiratkozás 10.15 óra:

Csoport

Képzés

Óra (szakmai tájékoztató/beiratkozás) Terem
1. csoport Biológia BSc, Biotechnológia BSc, Kémia BSc, Vegyészmérnök BSc, Biológus MSc, Biotechnológia MSc, Hidrobiológus MSc, Vegyész MSc, Vegyészmérnök MSc 9.30 / 10.15 óra Élettudományi épület, F015-016 terem
2. csoport Fizika BSc, Földrajz BSc, Földtudományi BSc, Villamosmérnöki BSc, Anyagtudomány MSc, Fizikus MSc, Geográfus MSc, Geoinformatika MSc 9.30 / 10.15 óra Élettudományi épület, F003-004 terem
3. csoport

Biomérnök BSc, Matematika BSc, Alkalmazott matematikus MSc (angol és magyar), Biomérnöki MSc, osztatlan tanárképzés, mester tanárképzés

9.30 / 10.15 óra Élettudományi épület, F008-009 terem

Az egyes tantárgyak követelményeit az oktatók az első foglalkozáson ismertetik. A várhatóan egy órás beiratkozást követően kerül sor az UNIPASS kártyák kiosztására az Élettudományi épület földszintjén.

 

 

A Természettudományi és Technológiai Kar – Élettudományi épület

Levelező tagozat 2022.08.26. (péntek) 9.30 óra

Alapképzés, Mesterképzés, Részismeret, Szakirányú továbbképzés –

Levelező tagozat
Óra Terem
Szakmai tájékozta – levelező tagozat 9.30 óra Élettudományi épület, F008-009 terem
Minden képzésnek beiratkozás 10.15 óra Élettudományi épület, F008-009 terem

Szakmai tájékoztató: A szakmai tájékoztatón a szakfelelős tanárok és az érintett Intézet képviselője, Oktatási felelőse adnak felvilágosítást a tanulmányok elkezdésével, a konzultációkról, választandó/választható órákkal kapcsolatban. Az egyes tantárgyak követelményeit az oktatók az első foglalkozáson ismertetik.

 

A Természettudományi és Technológiai Kar – Élettudományi épület

Pótfelvett hallgatók 2022.08.31. (szerda) 9.30 óra

Alapképzés, Mesterképzés, Osztatlan tanárképzés –

Pótfelvett hallgatók
Óra Terem
Minden képzésnek beiratkozás 9.30 óra Élettudományi épület, F008-009 terem

 

Tájékoztatjuk, hogy a felvételt követően a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre.

 • TVSZ 3.§ (2) „A tanulmányaikat első évfolyamon 2013 szeptemberében – majd ezt követően felmenő rendszerben – megkezdő állami (rész)ösztöndíjas hallgatók nyilatkoznak a képzés feltételeinek vállalásáról, az önköltséges képzésben részt vevő hallgatókkal hallgatói képzési szerződést kell kötni.”
 • TVSZ 3.§ (3)A hallgató a beiratkozást követően kérheti a szabályoknak megfelelően hallgatói jogviszonya szüneteltetését.”

A hallgató beiratkozási, bejelentési kötelezettsége és tantárgyfelvétele:

 

 • TVSZ 5. § (1) „A hallgató tanulmányai megkezdése előtt köteles személyesen beiratkozni. A beiratkozás a tanulmányok megkezdésekor írásban történik és személyesen.
  Veszélyhelyzet, egészségügyi válsághelyzet és egészségügyi veszélyhelyzet idején a beiratkozás egyéb formája is engedélyezett azzal, hogy ezen időszak elmúltával az adatok ellenőrzése céljából a hallgató köteles bemutatni az adatok igazolására szolgáló eredeti okmányokat. A beiratkozási időszak megkezdése előtt az Egyetemi Tanulmányi Információs Központ (továbbiakban: ETIK) és a Hallgatói Adminisztrációs Központ (továbbiakban: HAK) regisztrálja a tanulmányi rendszerben a felvett hallgatók adatait. Beiratkozáskor és hallgatói jogviszonya fennállása alatt a hallgató köteles a tanulmányi osztály vagy a HAK által megadott határidőn belül közölni azokat az adatait, amelyeket a Nftv. a felsőoktatási intézmény számára kötelezően kezelendő adatként előír. Az adatok ellenőrzése céljából az adatok igazolására szolgáló eredeti okmányokat a hallgató köteles bemutatni.
  A tanulmányi rendszerből kinyomtatott beiratkozási lapon a hallgató kérheti az adatok pontosítását, és aláírásával igazolja az adatok helyességét. A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség.”
 • (2) „A hallgató minden félévben legkésőbb a szorgalmi időszak 2. hetének végéig köteles magát (minden általa végzett szak vonatkozásában) a tanulmányi rendszeren keresztül a következő aktív félévre regisztrálni vagy passzív félévet bejelenteni, és a félévben teljesítendő tárgyaira a tanulmányi rendszerben és a szabályzat mellékletében előírt más módon bejelentkezni. A félévre történő regisztráció és a tantárgyak felvétele a szorgalmi időszak második hetének végéig szabadon módosítható. A hallgató minden félév regisztrációs időszakában köteles ellenőrizni a tanulmányi rendszerben meglévő személyes adatainak, így különösen adóazonosító jelének, társadalombiztosítási azonosítójának, állandó lakcímének, korábban megadott bankszámlaszámának, valamint szabványos formátumú igazolványképének meglétét és helyességét”
 • (8) „A hallgató az aktív félévre történő regisztrációt a szorgalmi időszak első négy hetében, de legkésőbb őszi félév esetén október 14-ig, illetve tavaszi félév esetén március 14-ig visszavonhatja és passzív félévet kérhet.”
  Itt hívjuk fel a figyelmét arra, ha rögtön élni kíván az évhalasztás lehetőségével, a beiratkozást követően a Neptunon keresztül átállíthatja aktív félévét passzívra. A következő félévi regisztrációs időszakban már a hallgató köteles aktív vagy passzív félévre regisztrálni.
  A halasztás időtartama összefüggően nem haladhatja meg a két félévet, a passzív félévek időtartama összesen nem haladhatja meg a képzési idő felét.

FONTOS!
Az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül a hallgatónak tanulmányaival kapcsolatban küldött személyes üzenet hivatalos írásbeli felszólításnak minősül.
Az intézménnyel jogviszonyban álló hallgató a jogviszony ideje alatt köteles az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül érkező hivatalos írásbeli értesítéseket figyelemmel kísérni, és az értesítés tartalmának megfelelően eljárni.

 

Levelező Konzultáció

 • Az első konzultáció időpontjáról a beiratkozás alkalmával a szakfelelősök tájékoztatják a hallgatókat, a továbbiakban csak elektronikusan értesítik az Intézetek a hallgatókat. A konzultációs időpontok folyamatos feltöltés alatt állnak, melyek megtekinthetőek lesznek a Kar honlapján – Hallgatóknak - Levelező képzés konzultáció, illetve az Intézetek saját honlapcímein, kérjük, kísérje figyelemmel!

Nyelvi követelmények

 • TVSZ 12. § (1) „Az oklevél kiadásának feltétele az osztatlan, a főiskolai és egyetemi szintű alapképzési, az alapképzési (BA, BSc) és mesterképzési (MA, MSc) szakok, szakirányú 19 továbbképzési szakok, felsőoktatási szakképzések képesítési követelményeiről, képzési és kimeneti követelményeiről (a továbbiakban: követelmények) szóló kormányrendeletekben, illetve miniszteri rendeletekben előírt államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga követelmény teljesítése és az azt igazoló okirat bemutatása.”
 • A szakma által megfogalmazott konkrét nyelvi követelmény megtalálható a Kar honlapján: http://ttk.unideb.hu/ – Hallgatóknak - Szakok követelményei menüpont alatt.

Tűz- és munkavédelem követelmény

 • Minden képzésen, nappali és levelező tagozaton is kötelező a Tűz- és munkavédelem tárgy teljesítése.
 • A „Munkavedelem” tantárgy felvétele a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehetséges minden félév tárgyfelvételi időszakában. Az oktatás a 2015-ös tanévtől kezdődően az egyetemen távoktatás formájában történik.
 • Felhívom szíves figyelmét, hogy a regisztrációval kapcsolatos tudnivalók és az oktatás anyaga innen letölthető. A részvétel igazolását és a neptun elektronikus tanulmányi rendszerben a teljesítés rögzítését a Tűzvédelmi és Munkabiztonsági Önálló Osztály végzi. Ügyintéző: Bene Gábor

Képzési követelmények

 • A képzési követelmények a Kar honlapján érhetőek el – Hallgatóknak - Szakok követelményei menüpont alatt. Kérjük, figyelmesen olvassa át.

Fogyatékkal élőknek

 • A Debreceni Egyetemen több olyan lehetőség van, ami a fogyatékkal élők számára megkönnyítheti az egyetemi életet.
 • Bővebb információk a Kar honlapján – Hallgatóknak – Fogyatékkal élőknek menüpont alatt érhetőek el.

Beiratkozással kapcsolatos ügyintézés:
Tóthné Karászi Krisztinakaraszi.krisztina@science.unideb.hu

TTK Tanulmányi Osztály - Kapcsolat: Weblap

Kémiai Épület 1. emelet A/101-104. irodák E-mail

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 15. 10:42