Demonstrátori rendszer

A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai karán hosszú hagyománya van a hallgatók kutatásba és oktatásba történő bevonásának. Az oktatásba és kutatásba bevont hallgatókat szokás demonstrátornak nevezni. A demonstrátorok kutatásba való bekapcsolódást témavezető segíti, és tevékenységükhöz kapcsolódva ösztöndíjban részesülnek. A jelenlegi ösztöndíjrendszer keretein belül a karon az adott tanéve Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat és Kiemelt Szakmai Ösztöndíjat nyert hallgatók látnak el demonstrátori feladatokat.

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 15. 14:39