Fogyatékossággal élőknek

TÁJÉKOZTATÓ: felsőoktatásban résztvevő hallgatók diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fogyatékosság vizsgálatáról

KÉRELEM Felsőoktatásban részt vevő hallgatók kedvezményeihez

Változás!

 • A fogyatékosság igazolásának rendje és módja 2017. január 1-jével módosul.
 • A 2. § (5) bekezdése értelmében a felsőoktatásban részt vevő hallgatók, illetve a felsőoktatásba jelentkezők diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására irányuló eljárásban rehabilitációs szakértői szervként első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el.
 • A 3. § (2) bekezdése szerint ha jogszabály eltérően nem rendelkezik rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatala országos illetékességgel jár el.
 •  A fentiek értelmében azok a hallgatók, akik a középiskolai tanulmányaik során nem kaptak szakértői véleményt a sajátos nevelési igény megállapításáról, diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala által kiadott szakérő véleménnyel igazolhatják fogyatékosságukat. A mozgásszervi, érzékszervi fogyatékosságot, a beszédfogyatékosságot, az autizmus spektrum zavart a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala által kiadott szakvéleménnyel kell igazolni, amennyiben a középiskolai tanulmányok során a sajátos nevelési igény nem került megállapításra.
 • Külföldön élő, tartózkodó kérelmező esetén, vagy ha a vizsgálandó személy nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el.

Kedves Hallgató!

A Debreceni Egyetemen több olyan lehetőség van, ami a fogyatékossággal élő hallgatók számára megkönnyítheti az egyetemi életet. Az itt közölt információk érintik azokat a speciális szükségletű hallgatókat, akik

 • látásukban,
 • mozgásukban,
 • hallásukban korlátozottak,
 • pszichés fejlődési zavarral küzdenek  (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, hiperaktivitás, figyelemzavar),
 • akiknél autizmust diagnosztizáltak.

A szociális és tanulmányi ügyintézés segítése érdekében az a hallgató, aki a felvételi eljárás során többlet pontszámot vett igénybe fogyatékosság vagy tartós egészségügyi állapot miatt, köteles adategyeztetésre személyesen megjelenni a Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központjában a tanév kezdetén, de legkésőbb szeptember 30. (keresztfélévben március 1.) napjáig. A fogyatékossággal élő hallgatóként történő regisztráció nem kötelező, de az előnyben részesítés alapján kapható kedvezmények (pl. plusz 4 félév államilag finanszírozott képzés, plusz felkészülési idő vizsgán, nyelvi képzés- és vizsgakönnyítés) csak a regisztrált hallgatókat illetik meg.

1. A Természettudományi és Technológiai Karon működik a Hallgatói Esélyegyenlőségi és Egyenlő Bánásmód Kari Bizottság, melynek fő feladata a Karon felmerülő szakspecifikus ügyekben való állásfoglalás.
A bizottság munkáját „A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGET ÉS EGYENLŐ BÁNÁSMÓDOT BIZTOSÍTÓ SZABÁLYZATA” alapján végzi, ami letölthető az egyetemi honlapról.

 A kari bizottság joga különösen:

a) döntés a képesítési követelményektől részben eltérő további képzési, tanulmányi és vizsgakövetelményekkel kapcsolatos, a fogyatékossággal élő hallgatóktól érkező kérelmekről,
b) döntés a fogyatékossággal élő hallgatók jogán az egyetemnek juttatott hallgatói jegyzettámogatás felosztási rendjének a karon meghatározottól esetlegesen eltérő arányú felosztásáról, illetve speciális jegyzetek, jegyzetet helyettesítő technikai eszközök beszerzéséről.

A bizottság elnöke

 • Dr. Gyémánt Gyöngyi egyetemi tanár
 • Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
 • Kémia Épület D518, B17
 • Tel: +36 52 512 900 / 22485, gyemant@science.unideb.hu

A bizottság titkára

 • Sáriné Kókó Edina ügyvivő-szakértő
 • TTK Tanulmányi Osztály, Matematikai és Földtudományi Épület, földszint (Matematikai Intézet könyvtára – Olvasóterem)
 • Tel: +36 52 512 900 / 62587, sarine.koko.edina@science.unideb.hu

Tagjai az intézetek képviselői (tagok)

 

2.  A Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központja (DEMEK, 4032. Debrecen, Poroszlay u. 97.) több, az egyetem hallgatói számára ingyenes szolgáltatással áll a speciális szükségletű hallgatók rendelkezésére:

 • Információadás mentálhigiénés, pszichológiai, szociális és egészségügyi szolgáltatásokról  
 • Személyszállítás
 • Fénymásolás, nyomtatás, spirálozás, szkennelés, CD írás
 • Tanulást segítő eszközök kölcsönzése

További részletes információ

 • Honlap - https://demek.unideb.hu/
 • Juhász Roland támogató szolgálat vezető
 •  Tel: +36 52 512 900 / 73021, mobil: +36 70 316 5428, juhasz.roland@unideb.hu
 • A honlap kezdőlapjáról letölthetőek a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges regisztrációs és igénylő adatlapok.

3. Az egyetem honlapján a Felvételizők menüponton belül az Esélyegyenlőség menüpont foglalja össze a legfontosabb információkat (https://unideb.hu/eselyegyenloseg-0).

4. A TTK honlapján a Hallgatóknak menüponton belül Esélyegyenlőség menüpont ad tájékoztatást az aktualitásokról.

Reméljük, hamarosan üdvözölhetjük hallgatóink között, és segíthetünk abban, hogy tanulmányai sikeres folytatása mellett kellemes diákévekben is része legyen, és valóban otthon érezhesse magát Karunkon.

A Hallgatói Esélyegyenlőségi és Egyenlő Bánásmód Kari Bizottságának nevében

Dr. Gyémánt Gyöngyi s.k.
egyetemi tanár, a Bizottság elnöke

Legutóbbi frissítés: 2024. 07. 23. 10:47