Szakmai gyakorlat

Dokumentumok

Szakmai gyakorlat eljárás menete 2017/18. tanév II. félévétől

Az alapképzési és néhány mesterképzési szak esetében a Képzési és Kimeneteli Követelmény tartalmazza a kötelező szakmai gyakorlatot.

A gyakorlat időtartama a 2017 előtt tanulmányaikat megkezdett hallgatóknak:

Természettudományi képzés terület alapszakjain  4 hét:  Biológia BSc, Fizika BSc, Kémia BSc, Környezettan BSc, Földrajz BSc, Földtudomány BSc  
Mérnök képzési terület alapszakjain 6 hét: Biomérnök BSc, Vegyészmérnök BSc, Villamosmérnök BSc     
Mesterszakokon 6 hét: Biomérnök MSc, Geográfus MSc, Környezettudomány MSc
                   4 hét: Vegyész MSc, Vegyészmérnök  MSc

A gyakorlat időtartama a 2017-ben és azt követően tanulmányaikat megkezdett hallgatóknak:

Biológia BSc - A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott legfeljebb hat hetes, a képzés hat féléve alatt, legfeljebb két részletben, külső vagy belső gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlat teljesítése nem kötelező, de ajánlott és a szabadon választható kreditek terhére elszámolható.

Környezettan BSc , Földrajz BSc - 6 hét

Földtudomány BSc - A szakmai gyakorlat külső vállalatnál, intézménynél vagy egyetemi tanszéken, kutatólaboratóriumban a felsőoktatási intézmény tanterve szerint szervezett 2-6 hét időtartamú szakmai munka.

Mérnök képzési terület alapszakjain 6 hét: Biomérnök BSc, Vegyészmérnök BSc, Villamosmérnök BSc     
Mesterszakokon 4 hét: Biomérnök MSc , Vegyészmérnök  MSc, Vegyész MSc

                6 hét: Geográfus MSc , Hidrobiológus MSc, Környezettudomány MSc

A gyakorlat időtartama a 2022-ben indult új képzések esetén:

Biotechnológia BSc, Geoinformatika MSc - 6 hét

Szakmai gyakorlat eljárási rendje:

1.  A hallgató felveszi a kapcsolatot a szakmai gyakorlóhellyel.

- a szakmai gyakorlóhely külön kérése esetén a hallgató jelzése alapján a TO adja ki az igazolást a kötelező szakmai gyakorlatról,
- hallgatói jogviszony igazolást a Hallgatói Adminisztrációs Központ (továbbiakban: HAK, Egyetem tér  1.  Kossuth  Lajos II. Kollégium alagsor) állítja ki.

2.  A hallgató a kari honlapról  (ttk.unideb.hu) letölti a Fogadó nyilatkozatot, amelyet a szakmai gyakorlóhellyel  kitöltet.

3. A hallgató kitölti az elektronikus Jelentkezési lapot a Neptun rendszerben, és feltölti a kitöltött Fogadó nyilatkozatot. Az elektronikus kérelem kitöltése csak Internet Explorer vagy Google Chrome böngészővel működik.

A kérelmet a hallgató a Neptun Ügyintézés - Kérvények menüpontban - Jelentkezés szakmai gyakorlatra 2023/24 néven találja meg. A kérelem minden mezőjét kötelező kitölteni!

Azon hallgatók, akik a 2024-es nyári időszakban kívánják letölteni a szakmai gyakorlatukat, a jelentkezés időtartama Neptunon keresztül: 2024. 01.01 - 04.30. 23:59 óráig.

A szakmai gyakorlatra történő jelentkezés a Neptun rendszeren keresztül történik, a jelentkezési határidő letelte után a jelentkezés leadására és az ösztöndíj utólagos kifizetésére nem lesz lehetőség.

4. A hallgató a gyakorlat teljesítése után az Igazolás szakmai gyakorlat teljesítéséről nyomtatványt töltesse ki a szakmai gyakorlóhellyel. Az igazolás minden mezőjét pontosan ki kell tölteni, mivel az adatok bekerülnek a végzéskor a Törzslapkivonatba is.

Ezután az Igazolást a Neptun Ügyintézés - Kérvények menüpontban - Igazolás szakmai gyakorlat teljesítéséről 2023/24 elektronikus kérelemhez  töltse fel. A kérelem minden mezőjét kötelező kitölteni!

5. A beszámolót a szakmai koordinátornak kell leadnia, valamint a szakmai gyakorlat tárgyat a Képzési Programban rögzített félévben fel kell venni a Neptunban.

6. A szakmai gyakorlathoz tartozó tárgyat a Neptunban fel kell venni. 

Duális képzés:

Duális képzésben részt vevő hallgatóknak nem kell szakmai gyakorlatra jelentkezniük/végezniük!

A teendőjük annyi, hogy a neptunban található Általános kérelmet kell kitölteni, melyben kérik, hogy a duális képzés gyakorlatát fogadják el a kötelező 4 vagy 6 hetes szakmai gyakorlatnak.

Utazáshoz szükséges igazolás:

A Hallgatói Adminisztrációs Központ (HAK) állítja ki, melyhez feltétlenül szükséges a Fogadó nyilatkozat.  Az igazolás kiadásához a Fogadó nyilatkozaton szerepelnie kell a szakmai gyakorlat pontos időpontjának (tól-ig időpont).

A szakmai gyakorlathoz kapcsolódó dokumentumok, eljárás részletes tájékoztatója, valamint a szak szakmai gyakorlat koordinátorai megtalálhatók a kari honlapon (Szakmai gyakorlat).

A szakmai gyakorlatok adminisztrációs feladatait Sáriné Kókó Edina látja el. (Matematikai és Földtudományi Épület, Matematikai Intézet könyvtára – Olvasóterem; tel: 52/512-900 mellék: 62587; email: sarine.koko.edina@science.unideb.hu)

Szakok szakmai gyakorlati koordinátorai

Legutóbbi frissítés: 2024. 01. 16. 08:53