Ösztöndíjprogram elsőéves hallgatók számára

A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara (DE TTK) ösztöndíjprogramot hirdet azon első évre felvett hallgatói számára, akik kiemelkedő pontszámmal nyertek felvételt a DE TTK valamelyik szakára, és az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) országos fordulójában, vagy az Arany János Tehetséggondozó Program tagjaként már a középiskolában bizonyították kiemelkedő képességeiket és a természettudományok iránti elkötelezettségüket.

Az ösztöndíj egy tanévre, a hallgató tanulmányainak első két félévére szól, összege 10.000 Ft/hónap.

Pályázhatnak azok az első évre beiratkozott hallgatók, akik:

 • a felvételi eljárás során legalább 420 pontot értek el.
 • középiskolai tanulmányaik alatt valamilyen természettudományos tantárgyból (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz) legalább egy alkalommal bejutottak az OKTV országos döntőjébe.
 • valamilyen országos és/vagy nemzetközi tanulmányi/tudományos versenyen eredményesen szerepeltek.

A feltételek közül a felvételin elért 420 pont mellé még egy kritériumnak teljesülni kell a sikeres pályázáshoz.

A TTK évente maximum 30 ösztöndíjat ad ki.

A pályázatok elbírálásánál azonos pontszám esetén a rangsor kialakítása a következő szempontok alapján történik:

 • középfokú nyelvvizsgák száma,
 • felsőfokú nyelvvizsgák száma,
 • minél magasabb felvételi pont,
 • több kritérium teljesülése,
 • minél előkelőbb helyezés a tanulmányi versenyeken,
 • középiskolásként a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán végzett (a tanszékvezető és a témavezető által igazolt) kutatómunka.

Az ösztöndíj folyósításának feltételei:

 • Az ösztöndíj egy alkalommal, a hallgató tanulmányainak első tanévére nyerhető el, legfeljebb két félévre folyósítható.
 • Az ösztöndíj időtartama alatt a hallgató vállalja, hogy szorgalmasan tanul, fegyelmezetten látogatja az órákat, tanulmányaival a mintatanterv szerint halad és legalább jó tanulmányi eredményt ér el (mindkét félév tanulmányi átlaga legalább 4,00).
 • A hallgató tanulmányi teljesítményét a kar Tanulmányi Osztálya az első félév végén ellenőrzi, nem megfelelő teljesítés esetén az ösztöndíj megvonásra kerül. A már kifizetett ösztöndíjat nem kell megtéríteni.
 • A hallgató az ösztöndíj időtartama alatt köteles aktívan részt venni a TTK beiskolázási és tudománynépszerűsítő tevékenységében.
 • A második félévtől kezdődően a hallgató bekapcsolódik a TTK-n folyó kutatómunkába, TDK munkát végez a Kar egy oktatójának irányításával.
 • A hallgató mindkét félév végén írásos beszámolót készít tanulmányai előre haladásáról és egyéb tevékenységeiről

Az ösztöndíjra pályázni a beiratkozást követően lehet. A kitöltött pályázati űrlapot a csatolmányokkal együtt 2023. szeptember 21-ig kell beadni a TTK Dékáni Hivatal 106-os irodájába.

Pályázati űrlap

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 14. 08:31