Diplomával alapképzésre

A felvételi pontok kiszámítása diplomával rendelkező felvételiző esetén.

A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15/B §-a értelmében

„A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket - ha felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre vagy osztatlan képzésre jelentkeznek - a felsőoktatási intézmények a Tájékoztatóban közzétett módon a felsőfokú oklevél alapján, az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is rangsorolhatják.”

A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara az alábbiak szerint engedélyezi BSc szakjaira történő felvételi esetén a korábban szerzett diploma eredményének figyelembe vételét a felvételi pontszámok megállapítása során

A jelentkező összpontszámát az oklevél minősítése alapján kapott pontok, valamint a többletpontok összege határozza meg, az érettségi követelménytől eltekintve. Gyakorlati vizsga követelménye esetén oklevél minősítése alapján pontszám nem számítható.

Alapképzésre jelentkezőknél a következő felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett diploma minősítése alapján számítható pont:

Biológia BSc, Biomérnök BSc, Földrajz BSc, Földtudomány BSc, Környezettan BSc és Matematika BSc szakokra jelentkezőknél bármilyen képzési területen már megszerzett diploma eredményének középiskolai eredmények helyetti figyelembe vétele kezdeményezhető.

Anyagmérnök BSc, Biotechnológia BSc, Fizika BSc, Kémia BSc, Vegyészmérnök BSc és Villamosmérnök BSc szakokra jelentkezőknél a természettudományi, egészségtudományi, műszaki, agrár, informatika képzési területeken szerzett diploma eredménye vehető figyelembe a felvételi pontszámok megállapítása során.

Alapképzésben a diploma eredménye alapján történő pontszámítás algoritmusa:

5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont

4 (jó) minősítés esetén 350 pont

3 (közepes) minősítés esetén 300 pont

Osztatlan képzésre jelentkezőknél az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett diploma eredménye vehető figyelembe.

Osztatlan képzésben a diploma eredménye alapján történő pontszámítás algoritmusa:

5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont

4 (jó) minősítés esetén 360 pont

3 (közepes) minősítés esetén 320 pont

2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont

Az osztatlan tanári idegen nyelv szakpáros (angol, francia, holland, német, olasz) képzéseire történő jelentkezés esetén a felvételizőnek a diploma mellett rendelkeznie kell az idegen nyelvi tanári szaknak megfelelő nyelvből legalább középfokú (B2) komplex államilag elismert nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy felsőfokú oklevéllel.

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 20. 07:35