Tanári mesterképzések belépési feltételei

Tanári mesterképzések belépési feltételei

A képzés kizárólag egyszakos formában indul, a képzési idő 2, 3, illetve 4 félév.

 

2 féléves szaktanár mesterképzésre jelentkezhetnek

 • főiskolai szintű, osztatlan tanárképzésben szerzett általános iskolai, illetve mesterképzésben szerzett tanári oklevéllel és legalább Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezők, akik azonos tanulási területen középiskolai biológia-, földrajz-, kémia- vagy matematika szaktanári szakképzettséget kívánnak szerezni.
 • Szaktanár szakra az azonos tanulási területen osztatlan közismereti tanárszakon szakképzettséget szerzett és tanári munkakörben foglalkoztatott akkor nyerhet felvételt, ha a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik. Szaktanár szakon tehát a felvétel további feltétele a Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolás igazolása.

 

2 féléves tanári mesterképzésre jelentkezhetnek

 • a Tanári közleményben meghatározott mesterfokozatot adó nem tanári szakos, vagy egyetemi nem tanári szakos oklevéllel rendelkezők, akik azonos szakterületen biológia-, fizika-, földrajz-, kémia-, matematika-, természettudomány-környezettan vagy testnevelő tanári szakképzettséget kívánnak szerezni, illetve
 • a Tanári közleményben meghatározott megfelelő alapfokozatot adó nem tanári szakos oklevéllel rendelkezők, akik azonos szakterületen  biológia-, fizika-, földrajz-, kémia-, matematika- vagy testnevelő tanári szakképzettséget kívánnak szerezni. 

 

3 féléves tanári mesterképzésre jelentkezhetnek

 • főiskolai, egyetemi vagy mester szintű képzésben szerzett tanári oklevéllel rendelkező jelentkezők, akik újabb tanári szakképzettséget kívánnak szerezni földrajz-,  matematika- vagy testnevelő tanár szakon,
 • gyógypedagógus, gyógypedagógia-tanár, tanító, szakoktató, pedagógia szakos nevelő vagy szociálpedagógus végzettséggel rendelkezők, akik tanári szakképzettséget kívánnak szerezni földrajz-,  matematika- vagy testnevelő tanár szakon, illetve
 • a Tanári közleményben meghatározott részben megfelelő alapfokozatot adó nem tanári szakos oklevéllel rendelkezők, akik azonos szakterületen tanári szakképzettséget kívánnak szerezni földrajz-,  matematika- vagy testnevelő tanár szakon.

 

4 féléves tanári mesterképzésre jelentkezhetnek

 • a Tanári közleményben meghatározott mesterfokozatot adó nem tanári szakos, vagy egyetemi nem tanári szakos oklevéllel rendelkezők, akik azonos szakterületen természettudomány-környezettan tanári szakképzettséget kívánnak szerezni,
 • a Tanári közleményben meghatározott alapfokozatot adó nem tanári szakos oklevéllel rendelkezők, akik azonos szakterületen  természettudomány-környezettan tanári szakképzettséget kívánnak szerezni, 
 • főiskolai, egyetemi vagy mester szintű biológiatanári, fizikatanári, földrajztanári, kémiatanári, környezettan-tanári, környezetvédelem-tanári vagy természetismeret-környezettan tanári oklevéllel rendelkező jelentkezők, akik újabb tanári szakképzettséget kívánnak szerezni természettudomány-környezettan tanár szakon, illetve
 • főiskolai vagy egyetemi szintű testnevelő tanári oklevéllel rendelkező jelentkezők, akik újabb tanári szakképzettséget kívánnak szerezni gyógytestnevelő tanár szakon.

 

A szóbeli felvételi vizsgával kapcsolatban bővebb információk és tételsorok a Tanárképzési Központ honlapján találhatók: https://tanarkepzes.unideb.hu/rovid-ciklusu-tanari-mesterkepzesi-szak

Legutóbbi frissítés: 2024. 05. 09. 10:27