Ösztöndíjak

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat

 

FIATAL KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ


Teljesítmény alapján adható juttatások

 • Kiemelt szakmai ösztöndíj
  • A kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítményért járó ösztöndíjat pályázati úton azok kaphatják meg, akik méltók lennének akár a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra is, de abban a keret szűkössége miatt már nem részesülhettek. Kiemelt szakmai ösztöndíjban a Karon, a kar hallgatóinak legfeljebb 10 %-a részesülhet, (a Karon rendelkezésre álló összeg határáig). A kiemelt szakmai ösztöndíj összege 50.000 Ft/fő/félév, melynek folyósítása 10.000 Ft/fő/hó, 5 hónapon keresztül, ösztöndíj-kiegészítésként történik.
 • Mesterképzési szakmai ösztöndíj
  • A mesterképzés első évfolyam első félévére beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, államilag támogatott, teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók mesterképzési szakmai ösztöndíjban részesülhetnek. Az ösztöndíjban a karok mesterképzés első évfolyam első félévére beiratkozott hallgatóinak legfeljebb 50 %-a részesülhet. Az ösztöndíj pályázat alapján egyszeri alkalommal folyósítható juttatás. Az ösztöndíjra azon hallgatók pályázhatnak, akik a mesterképzés első félévében legalább 20 felvett kredittel rendelkeznek, a mesterképzésre felvételi jogalapot jelentő előző képzés során legalább 3,00 összesített korrigált kreditindexet értek el, továbbá az alapképzési oklevelük legalább jó minősítésű. A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha a hallgató több nyelvvizsgával rendelkezik.
 • Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj
  • A kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítményért járó nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat az egyetem javaslata alapján a felsőoktatást felügyelő miniszter adományozza. Az ösztöndíjat pályázati úton egy tanévre lehet elnyerni, legfeljebb a hallgatók 0,8 %-a kaphatja meg, a pályázók rangsorolásának részletes szabályait a kar határozza meg. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj mindenkori összegét a költségvetési törvényben állapítják meg, jelenleg 40.000 Ft/hó.
 • Nyári szakmai gyakorlati ösztöndíj
  • A Kar évente hirdet egyhónapos szakmai munkára nyári szakmai ösztöndíjat. Az ösztöndíjra azon hallgatók pályázhatnak, akik aktív státuszú, államilag támogatott, teljes idejű nappali képzésben vesznek részt, félévenként minimum 15 teljesített szakmai kredittel rendelkeznek, félévente 4,00 fölötti súlyozott tanulmányi átlagot (átlag) értek el és TDK munkát végeztek, végeznek, illetőleg a pályázat támogatásával kívánnak elindulni a tudományos munkában.
 • TTK Szakmai Közéleti Ösztöndíj
  • A Kar Szakmai Közéleti Ösztöndíjára azon nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik szakterületükön/képzési területükön kiemelkedően aktív közéleti tevékenységet folytatnak szakmai előadások, tudománynépszerűsítő és disszeminációs rendezvények szervezésével, a hallgatók TDK munkáját és a kutatói utánpótlást segítő, valamint a TTK képzéseit népszerűsítő tevékenységükkel. (2) Az ösztöndíj egy félévben végzett munka elismeréseként a félév végén kerül egy összegben folyósításra. Maximális összege a mindenkori TTK Kiemelt Szakmai Ösztöndíj féléves összege (jelenleg 50.000 Ft/félév).
 • „Szolvegy Ösztöndíj”
  • A Szolvegy Kft. a felsőfokú vegyész végzettségűek utánpótlásának biztosítására „Szolvegy Ösztöndíj” elnevezésű ösztöndíjprogramot támogat. A támogatási összeget a támogatott hallgató „Szolvegy ösztöndíj” jogcímén kapja meg a Debreceni Egyetemtől (mint Támogatottól), amennyiben a hallgató az ösztöndíjra való jogosultság feltételeinek megfelel. Támogatott szakok: a) vegyész Mesterképzési szak, b) vegyészmérnök Mesterképzési szak. Azon hallgatók pályázhatnak, akik a fent felsorolt mesterszakok nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában tanuló hallgatói, a mesterszakukat megelőző alapszakon legalább 4,0 alapdiploma átlagot értek el és a mesterszakon is vállalják a legalább 4,0 tanulmányi átlag elérését. A pályázat további feltételeit a kari szabályzat rögzíti.
 • Tehetséggondozó Ösztöndíj
  • A Kar Tehetséggondozó Ösztöndíjára azok az első évre felvett hallgatók pályázhatnak, akik kiemelkedő pontszámmal nyertek felvételt a Kar valamelyik szakára, és az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) országos fordulójában, vagy az Arany János Tehetséggondozó Program tagjaként már a középiskolában bizonyították kiemelkedő képességeiket és a természettudományok iránti elkötelezettségüket.  Az ösztöndíj egy tanévre, a hallgató tanulmányainak első két félévére szól, összege 10.000 Ft/hónap. A pályázat további feltételeit a kari szabályzat rögzíti.
Legutóbbi frissítés: 2024. 06. 03. 14:53