2024 Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia – program / 2024 Spring Student Scientific Conference – program

Általános információk

A Tudományos Diákkör (TDK) az egyetemi hallgatók önkéntes szerveződése, tevékenysége az egyetemi képzés kötelező elfoglaltságon túli elemét képezi. A DE TTK TDK-nak tagja lehet a DE TTK bármelyik beiratkozott hallgatója, továbbá a DE más karainak és más egyetemek hallgatói is, amennyiben fogadásukra a DE TTK munkacsoportjai készek.

A TDK célja a hallgatók bekapcsolása az egyetem oktatási szervezeti egységeinek oktató- és kutatómunkájába, tevékenységébe, továbbá az ennek során elért eredmények számára szakmai nyilvánosság és megítélés biztosítása.

A TDK tevékenysége iránt érdeklődő hallgató jelentkezik annál az oktatónál, akinek irányítása mellett dolgozni kíván. A jelentkezés elfogadásáról a választott oktató, végső soron az intézetvezető dönt. A jelentkezés feltételeit az egyes intézetek maguk határozzák meg.

A DE TTK teljes TDK szabályzata elérhető itt.


Intézeti TDK oldalak, intézeti TDK felelősök és elérhetőségük

Biológiai és Ökológiai Intézet

Fizikai Intézet

Földtudományi Intézet

Kémia Intézet

Matematikai Intézet

Sporttudományi Koordinációs Intézet

Legutóbbi frissítés: 2024. 05. 21. 13:14