Határidők

Az alábbi táblázat áttekintést ad a hallgatói kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjéről és a legfontosabb határidőkről.

Kérelem típusa Benyújtás határideje Benyújtás helye Döntés fóruma Döntés határideje
Intézményváltoztatási kérelem A tavaszi félévi vizsgaidőszak befejezésétől július 31-ig. Kémia épület I. emelet A/102-es Iroda Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) augusztus utolsó hete
Tantárgy elismertetés korábbi tanulmányok alapján (int. változtatás) Az intézményváltoztatási döntés kézhezvétele után két héten belül. Kémia épület I. emelet A/104-es Iroda Kreditalbizottság szeptember illetve február vége
Tantárgyfelvétel/törlés A regisztrációs héten és a szorgalmi időszak első hetében nem kell külön kérelmezni írásban. Kérvényre, oktató támogató javaslatára, különeljárási díj megfizetése után további egy hétig (szorgalmi időszak 2. hete). Neptunon keresztül elektronikusan Oktatási dékánhelyettes Intézményváltoztatással tanulmányokat kezdő hallgatók a tárgyfelvételi lista kialakítását az Intézeti Oktatási Felelős segítségével végzi.
A kérvény beadását követő 5 napon belül
Specializáció változtatási kérelem Jelentkezés: a képzés 2. félévében április 15-ig (Specializációra kerülés a 3. félévben), a 3. félévben szeptember 25-ig (specializációra kerülés a képzés 4. félévében). Intézeti Iroda Az illetékes Intézet május 15. illetve október 25.
Halasztási kérelem (passzív félév) A szorgalmi időszak első 2 hetében nem kell külön kérelmezni írásban. Ezt követően különeljárási díj megfizetése mellett a megkezdett aktív félév helyett félévhalasztást kérhet a hallgató legkésőbb: őszi félév esetén október 14-ig, tavaszi félév esetén március 14-ig. Neptunon keresztül elektronikusan Oktatási dékánhelyettes A kérvény beadását követő 5 napon belül
Költségtérítés-csökkentési kérelem Költségtérítés-csökkentés a Neptunban Ügyintézés - Kérelmek menüpontban kerül meghirdetésre külön értesítés szerint.   Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) szeptember illetve február végén
Diplomamunka/Szakdolgozat jelentkezési határidő november 15. illetve április 15. Intézeti Iroda Az illetékes Intézet november 30. illetve április 30.
Diplomamunka/Szakdolgozat leadása, DEÁ-ba feltöltése Záróvizsga időszak előtt egy hónappal, Záróvizsga külön Kari tájékoztatója szerint. Az illetékes intézeti irodában bemutatni és leadni Döntést nem igényel  
Záróvizsga (ZV) jelentkezés határideje Kari tájékoztató szerint. Neptunon keresztül elektronikusan Döntést nem igényel  
Hallgatói jogviszony megszűntetése (Tanusítvány kiadása) Folyamatosan (a fennálló tartozások rendezését követően) Neptunon keresztül elektronikusan Oktatási dékánhelyettes A kérvény beadását követő 5 napon belül
Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 15. 09:00