Nyelvtanári Csoport

Idegen nyelvi kurzusok a TTK hallgatói számára     

 

A DE TTK hallgatói számára a DE TTK Nyelvtanári Csoport biztosítja a nyelvi képzést angol és német nyelvből.

A karon a diploma megszerzésének előfeltétele, hogy a hallgatók államilag elismert, középfokú (B2), komplex (C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezzenek, és teljesítsenek egy szaknyelvi félévet.

A nyelvvizsgával még nem rendelkező hallgatókat kérjük, hogy már az egyetemi tanulmányok legelején kapcsolódjanak be a nyelvi képzésbe, hogy a 6 félév során az előírt nyelvi követelményeket teljesíteni tudják.

A nyelvvizsgával rendelkező hallgatóknak csak a szaknyelvi félév kötelező. Ezt a tárgyat a 3. félévtől lehet felvenni, de nem ajánlott a legutolsó félévre hagyni.  A TTK hallgatóinak minden nyelvi kurzus ingyenes a második idegen nyelvből is.

A nyelvi képzés ún. modulrendszerben zajlik, a modulok egymásra épülnek, mindenki a tudásának megfelelő szinten léphet be a képzésbe.

3. modul: Középhaladó  (B1)

4. modul: Szóbeli nyelvvizsgára felkészítő kurzus (B2)

5. modul: Írásbeli nyelvvizsga felkészítő  kurzus (B2)

6. modul: Szaknyelvi félév  KÖTELEZŐ!

Minden nyelvkurzus kreditértéke: 2

Az óra időpontja nem jelenik meg automatikusan a Neptunban, mert igyekszünk alkalmazkodni a résztvevők órarendjéhez. A regisztrációs héten minden nyelvtanár óramegbeszélést tart, itt egyezteti a csoporttal a lehető legtöbb hallgató számára megfelelő időpontot. A megbeszélés időpontja a Neptunban látható.  

A nyelvórákat a TTK Nyelvtanári Csoport Egyetem sugárút 13. szám alatti termeiben tartjuk (Tisza István Kollégium alagsora és földszintje).

Érdeklődés: 

TTK Nyelvtanári Csoport

  • 4027. Debrecen, Egyetem sgt. 13. (a Tisza István Kollégium földszintjén)
  • Telefon: +36 52 512 924 
  • E-mail: ttknyelvoktatas@gmail.com

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 16. 07:52