Felvételt nyert hallgatóknak tájékoztató

Tisztelt felvételt nyert Hallgató!

Gratulálunk sikeres felvételijéhez és örömmel köszöntjük leendő hallgatóink között!

 

Az alábbi tájékoztató levelünkkel szeretnénk felhívni figyelmét a tanulmányai során Önt érintő legfontosabb szabályok betartására, valamint a beiratkozással kapcsolatos teendőkre.

A DE összes szabályzata megtalálható és letölthető a https://unideb.hu/szabalyzatok honlapon.

A DE TTK honlapon http://ttk.unideb.hu/ minden aktuális információ elérhető, mely tanulmányai során segítségére lehet.

 

Beiratkozás

 

A beiratkozás személyesen (vagy meghatalmazott úján) és írásban történik.

A beiratkozáshoz szíveskedjen magával hozni:

 • érettségi bizonyítványát
 • alapszakos/mesterszakos/főiskolai/egyetemi oklevelét,
 • nyelvvizsga-bizonyítványát,
 • személyi igazolványát,
 • TAJ és adószámát/azonosítóját igazoló okmányt,
 • bankszámlaszámát,
 • sötétkék színű tollat.

Az OKLEVÉL EREDETI példányának bemutatását és FÉNYMÁSOLATOT kérünk 1 példányban!

Az alábbi dokumentumokról fénymásolatot kérünk 1 példányban:

 • alap- és osztatlan képzésre felvételt nyert hallgatók: érettségi bizonyítvány, illetve ha szerzett már felsőoktatásban oklevelet, akkor az oklevél
 • mesterképzésre felvételt nyert hallgatók: oklevél

Külföldi rendszerű érettségi bizonyítványok/oklevelek:

 • A nem angol, német vagy francia nyelven kiadott bizonyítvány/oklevél esetén a magyar nyelvű fordítást,
 • a nem latin betűvel írt bizonyítvány/oklevél esetén a magyar nyelvű hiteles fordítást

is kérjük bemutatni és annak másolatát leadni!

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy csak abban az esetben iratkozhat be, ha minden felsorolt rendelkezésére álló dokumentumot és azok külön kért fénymásolatait magával hozza. Hiányzó dokumentum vagy másolat esetén csak később iratkozhat be, a hiányzó dokumentum pótlásával.

Természettudományi és Technológiai Kar – 2024.02.02. (péntek) 9.30 óra

Minden képzés 

Óra

Terem
Szakmai tájékoztató szakonként 9.30 óra Matematikai és Földtudományi épület, M426 terem, Debrecen, Egyetem tér 1.
Beiratkozás 10.15 óra Matematikai és Földtudományi épület, M426 terem, Debrecen, Egyetem tér 1.

Szakmai tájékoztató: A szakmai tájékoztatón a szakfelelős tanárok és az érintett Intézet képviselője, Oktatási felelőse adnak felvilágosítást a tanulmányok elkezdésével, a konzultációkról, választandó/választható órákkal kapcsolatban. Az egyes tantárgyak követelményeit az oktatók az első foglalkozáson ismertetik.


A hallgató beiratkozási, bejelentési kötelezettsége:

Tájékoztatjuk, hogy a felvételt követően a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre.

Az aktív hallgatói jogviszonyt a Hallgatói Adminisztrációs Központ munkatársai állítják be a Neptunban a beiratkozást követő 24 órán belül.

Itt hívjuk fel a figyelmét arra, hogy a beiratkozást követő azonnali (fél)évhalasztást kizárólag a dékán engedélyezheti, ha szülés, baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt önhibáján kívül nem tud eleget tenni tanulmányi kötelezettségének.

A következő félévi regisztrációs időszakban már a hallgató köteles aktív vagy passzív félévre regisztrálni az aktuális félévkezdési tájékoztatónak megfelelően.


FONTOS!

Az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül a hallgatónak tanulmányaival kapcsolatban küldött személyes üzenet hivatalos írásbeli felszólításnak minősül.

Az intézménnyel jogviszonyban álló hallgató a jogviszony ideje alatt köteles az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül érkező hivatalos írásbeli értesítéseket figyelemmel kísérni, és az értesítés tartalmának megfelelően eljárni.


Levelező Konzultáció

Az első konzultáció időpontjáról a beiratkozás alkalmával a szakfelelősök tájékoztatják a hallgatókat, a továbbiakban csak elektronikusan értesítik az Intézetek a hallgatókat. A konzultációs időpontok folyamatos feltöltés alatt állnak, melyek megtekinthetők lesznek a Kar honlapján http://ttk.unideb.hu – Hallgatóknak - Levelező képzés konzultáció, illetve az Intézetek saját honlapcímein, kérjük, kísérje figyelemmel!

 


Tűz- és munkavédelem követelmény

Minden képzésen, nappali és levelező tagozaton is kötelező a Tűz- és munkavédelem tárgy teljesítése. A „Munkavedelem” tantárgy felvétele a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehetséges minden félév tárgyfelvételi időszakában. Az oktatás a 2015-ös tanévtől kezdődően az egyetemen távoktatás formájában történik. Felhívom szíves figyelmét, hogy a regisztrációval kapcsolatos tudnivalók és az oktatás anyaga a http://munkavedelem.unideb.hu/1_eves.htm internetes oldalon találhatók meg. A részvétel igazolását és a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben a teljesítés rögzítését a Kancellária Biztonságszervezési Önálló Osztálya végzi.


Képzési követelmények

A képzési követelmények a Kar honlapján érhetőek el: http://ttk.unideb.hu/ – Hallgatóknak - Szakok követelményei menüpont alatt. Kérjük, figyelmesen olvassa át.


Nyelvi követelmények

A nyelvi követelményeket a szakok képzési követelményei tartalmazzák.


Fogyatékossággal élőknek

A Debreceni Egyetemen több olyan lehetőség van, ami a fogyatékossággal élők számára megkönnyítheti az egyetemi életet.

Bővebb információk a Kar honlapján http://ttk.unideb.hu/– Hallgatóknak – Esélyegyenlőség menüpont alatt érhetőek el.

 

Beiratkozással kapcsolatos ügyintézés: Tóthné Karászi Krisztina – karaszi.krisztina@science.unideb.hu

 

TTK Tanulmányi Osztály - Kapcsolat: http://ttk.unideb.hu

Matematikai és Földtudományi Épület, Földszint, Olvasóterem, illetve I. emelet, 116. irodák

dettkto@science.unideb.hu

Legutóbbi frissítés: 2024. 01. 23. 11:26