Határidők

Az alábbi táblázat áttekintést ad a hallgatói kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjéről és a legfontosabb határidőkről.

Kérelem típusa Benyújtás határideje Benyújtás helye Döntés fóruma Döntés határideje
Intézményváltoztatási kérelem A tavaszi félévi vizsgaidőszak befejezésétől július 31-ig. Kémia épület I. emelet A/102-es Iroda Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) augusztus utolsó hete
Tantárgy elismertetés korábbi tanulmányok alapján (int. változtatás) Az intézményváltoztatási döntés kézhezvétele után két héten belül. Intézeti Iroda Kreditalbizottság szeptember illetve február vége
Tantárgyfelvétel/törlés A regisztrációs héten és a szorgalmi időszak első hetében nem kell külön kérelmezni írásban. Kérvényre, oktató támogató javaslatára, különeljárási díj megfizetése után további egy hétig (szorgalmi időszak 2. hete). Kémia épület I. emelet A/103-as Iroda Oktatási dékánhelyettes Intézményváltoztatással tanulmányokat kezdő hallgatók a tárgyfelvételi lista kialakítását az Intézeti Oktatási Felelős segítségével végzi.
A kérvény beadását követő 5 napon belül
Specializáció változtatási kérelem Jelentkezés: a képzés 2. félévében április 15-ig (Specializációra kerülés a 3. félévben), a 3. félévben szeptember 25-ig (specializációra kerülés a képzés 4. félévében). Intézeti Iroda Az illetékes Intézet május 15. illetve október 25.
Halasztási kérelem (passzív félév) A szorgalmi időszak első 2 hetében nem kell külön kérelmezni írásban. Ezt követően különeljárási díj megfizetése mellett a megkezdett aktív félév helyett félévhalasztást kérhet a hallgató legkésőbb: a szorgalmi időszak negyedik hetének végéig. Kémia épület I. emelet A/103-as Iroda Oktatási dékánhelyettes A kérvény beadását követő 5 napon belül
Költségtérítés-csökkentési kérelem Költségtérítés-csökkentés a Neptunban Ügyintézés - Kérelmek menüpontban kerül meghirdetésre külön értesítés szerint.   Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) szeptember illetve február végén
Diplomamunka/Szakdolgo-zat jelentkezési határidő november 15. illetve április 15. Intézeti Iroda Az illetékes Intézet november 30. illetve április 30.
Diplomamunka/Szakdolgo-zat leadása, DEÁ-ba feltöltése Záróvizsga időszak előtt egy hónappal, Záróvizsga külön Kari tájékoztatója szerint. Kémia épület I. emelet A/104-es Irodába bemutatni és leadni a illetékes Intézet által meghatározott irodában. Döntést nem igényel  
Záróvizsga (ZV) jelentkezés határideje Kari tájékoztató szerint. Neptunban, Ügyintézés - Záróvizsgák menüpontban Mester tanár: DE Főépület fszt. 17. Döntést nem igényel  
Hallgatói jogviszony megszűntetése (Tanusítvány kiadása) Folyamatosan (a fennálló tartozások rendezését követően) Kémia épület I. emelet A/103-as Iroda Oktatási dékánhelyettes A kérvény beadását követő 5 napon bel

 

Updated: 2017.12.04.


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.