Mesterképzés MSc

MSc képzésben specializáció választással kapcsolatos tudnivaló:

Tanulmányai során, a mesterképzésben is van lehetőség specializáció választására, melyet már most, a tanulmányok megkezdése előtt el kell Önnek döntenie (kivéve Biotechnológia MSc és Geográfus MSc, ld. lentebb), hiszen szeptemberben / februárban az alaptantárgyak mellett már specializációhoz kapcsolódó tantárgyakat is kell felvennie.

A beiratkozást követően írásban kap információt a hallgató az elnyert és a ténylegesen induló specializációkról.

Felhívjuk figyelmét, hogy levelező tagozaton több képzés esetében nem választható specializáció!

Felvehető specializációk: Táblázat

A specializáció választási kérelem nyomtatványa letölthető a kari honlapról:

http://ttk.unideb.hu Hallgatóknak – Kérelmek menüpont „Specializáció felvételi kérelem MSc

Kérjük, hogy képzésének megfelelően, melyre felvételt nyert, válassza ki a felkínált lehetőségek közül azt, amelyik specializáción (a jelölt sorrendben)  szeretné megkezdeni a tanulmányait és az űrlapot a karaszi.krisztina@science.unideb.hu címre megküldeni szíveskedjen (kivéve Biomérnök MSc, ld. lentebb). 

Köszönjük együttműködését!

Biotechnológia MSc és Geográfus MSc specializációválasztás

Biotechnológia és Geográfus mesterképzésben a specializációválasztás az első félév teljesítését követően lehetséges.

-  a biotechnológiai vállalkozási specializáció térítéses formában választható (200 000 Ft/félév)

A specializáció választási kérelmek leadási helye: az illetékes Intézet irodája 

Biológiai és Ökológiai Intézet: Tóth Mária, ügyintéző, Ökológiai épület, 1.em. 103.

Földtudományi Intézet: Matematika - Földtudományiépület, Földtudományi Intézet, I. emeleti  postaláda 

Biomérnök MSc specializációválasztás

Biomérnök mesterképzésben kizárólag abban az esetben kell specializáció választási kérelmét eljuttatnia a karaszi.krisztina@science.unideb.hu e-mail címre, amennyiben

-  a fermentációs üzemi technológiák vagy

-  a biotechnológiai vállalkozási

specializációt teljesíteni kívánja. Ellenkező esetben specializáció nélkül teljesíthető a Biomérnök mesterképzés.

Felhívjuk figyelmét, hogy a specializációk felvétele / teljesítése fizetési kötelezettséget eredményezhet:

-  a fermentációs üzemi technológiák specializáció teljesítése kredittúllépéssel járhat.

Költségtérítést köteles fizetni többletkreditért azon hallgató, aki egy képzésen vagy szakirányon kér és kap diplomát, és a szakra előírt összes kredit 10%-át meghaladó kreditértékben vesz fel tárgyakat. A szerzett többletkredit számától függően az adott félévre megállapított összeg/kredit (jelen félévben 6500 Ft/kredit) értékben, de a maximálisan fizetendő összeg nem lehet több, az aktuális félévre megállapított önköltség összegénél.

Továbbá amennyiben a specializáció kimeneti követelményeinek teljesítése a támogatási idő túllépését eredményezi, a hallgató önköltséges képzési formában folytathatja tanulmányait. (DEHallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat31. §. (1) (b) pontja alapján tanulmányait költségtérítéses illetve önköltséges képzésben folytatja az a hallgató, aki: bd) a Nftv. 47. §-ában, illetve a jelen szabályzat 10. § (2)-(6) bekezdésében meghatározott képzési időt túllépi.)

-  a biotechnológiai vállalkozási specializáció térítéses formában választható (200 000 Ft/félév)