Alapképzés BSc

Tájékoztató specializáció választáshoz

A BSc hallgatók specializáció választási kérelmének beadási határideje:

2016. április 15. (péntek)

Beadás helye: az illetékes Intézet irodája

Jelentkezés: a képzés második félévében április 15-ig (specializációra kerülés a képzés 3.félévében)

Pótjelentkezés indokolt esetben és a Biológia BSc jelentkezés a harmadik félévben: szeptember 25-ig (specializációra kerülés a képzés 4. félévében)   

A specializáció választási kérelem nyomtatványa letölthető a kari honlapról.

Űrlap letölthető: http://ttk.unideb.hu (Hallgatóknak – Kérelmek) 

Döntés határideje: 2016. május 13. (péntek)

Specializáció választási kérelmek leadási helye: az illetékes Intézet irodája 

Biológiai és Ökológiai Intézet

Tóth Mária, ügyintéző, Ökológiai Tanszék, Ökológiai 1.em. 103. Tel: (52) 512-900 / 22619  

Fizikai Intézet

Fizikai épület (Bem tér 18/A), fsz. 011. szoba, http://fizika.ttk.unideb.hu/

Kruppa András Tiborné Tel: (52) 415-222/11116 Fax: (52) 315-087, E-mail:tunde@falcon.phys.klte.hu

Földtudományi Intézet

Matematika -Földtudományi épület, Földtudományi Intézet,  I. emeleti  postaláda http://geo.science.unideb.hu/ 

Dr. Molnár Ernő, Tel: (52) 512-900/22742 E-mail: molnar.erno@science.unideb.hu

Kémiai Intézet

Intézeti Iroda, Kémiai épület, E-402, http://www.chem.science.unideb.hu /, Tel: (52) 512-900/22470

Matematikai Intézet

Matematika épület – IV.em. M427, http://www.math.unideb.hu

Kovácsné Kiss Adrienn Tel: (52) 512-900/22504,  Fax: (52) 512-728, E-mail: adrienn.kiss@science.unideb.hu

A specializációválasztás minimum feltétele: a követelményrendszerben található mintatantervben I. félévre ajánlott kreditek legalább 70 %-ának teljesítése.

2013. szeptemberétől a tanári szakirányokra való jelentkezést a Kar nem engedélyezi.

A tanulmányok, specializáció nélküli folytatását is kérjék az adott űrlapon, ezzel is tájékoztatva a szakmát szándékaikról.

A Kémiai Intézet a képzésben résztvevők 1. lezárt félévi eredményei és a beadott jelentkezési lapok alapján a specializációválasztást:

  • javasolja (ennek feltétele: ≥3.50 nem súlyozott tanulmányi átlageredmény)
  • elfogadja (ennek feltétele ≥2.50–3.49 nem súlyozott tanulmányi átlageredmény)
  • fenntartással elfogadja (2.50-nél kisebb nem súlyozott tanulmányi átlag esetén; ekkor a létszámkorlátos oktatási formák esetén, a szakirányon haladók előnye esetleg nem biztosítható).

Aki specializáció nélküli tantervi háló szerint tanul, de valamely specializációra előírt összes tantárgyi kötelezettségnek eleget tesz, azok megkaphatják az alapdiploma mellé a specializáció elvégzését igazoló betétlapot. Az erről kiállított igazolást az Intézet Oktatási Felelőse állítja ki.

Ugyanakkor a specializáció teljesítéséhez szükséges kötelező tárgyak felvételekor előnyt  élveznek azok a hallgatók, akik hivatalosan felvették a (vegyész) specializációt.

Fontos: az alapozó szakmai főtárgy (Általános kémia) teljesítése nélkül a specializációra jelentkezés automatikusan elutasításra kerül!

Biológiai és Ökológiai Intézet biológia BSc szakos hallgatóinak a specializációra való jelentkezési határidő: 2015. szeptember 25. Ezt megelőzően, szeptemberben az intézet a specializációkról tájékoztatót tart, amelynek pontos időpontjáról a Neptunon keresztül kapnak majd értesítést. A specializációra való kerülés a biológia BSc hallgatók esetében a 4. félévben történik meg.

MSc képzésben specializáció választással kapcsolatos tudnivaló:

A mesterképzésben is van lehetőség specializáció választására, melyre a felvételi döntést követően, a tanulmányok megkezdése előtt kell jelentkezni. Már akkor el kell dönteni, hogy hova szeretne szakosodni a hallgató, hiszen szeptemberben/februárban az alaptantárgyak mellett már specializációs tantárgyakat is kell felvenni.                                              

 TTK Tanulmányi Osztály