Tájékoztatás tárgyfelvételek és vizsgaalkalmak számának kimerítéséről

Tájékoztatjuk, hogy az alábbi hivatalos írásbeli felszólítás a többszöri tantárgyfelvételre és vizsgára vonatkozik.Ha a hallgató bizonyos számú tárgyfelvétel vagy bizonyos számú vizsga során sem szerzi meg az azonos tanegységhez (tantárgyhoz) tartozó kreditet, a 2005. évi CXXXIX. törvény  a felsőoktatásról  (Ftv.) [Ftv. 76. § (1)-(2)] és a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Nftv.) [Nftv. 59. § (4)] pontja értelmében a hallgatói jogviszony megszűnését eredményezi.

A tárgyfelvételek és vizsgák maximált száma függ attól, hogy a hallgató milyen finanszírozási formában folytatja a tanulmányait és mikor kezdődött a hallgatói jogviszonya.

Azon hallgatókra, akik a 2011/2012-es tanévben vagy azt megelőzően kezdték meg tanulmányaikat, államilag támogatott vagy költségtérítéses formában, az alábbiak vonatkoznak:

Államilag támogatott hallgatók

Annak az államilag támogatott hallgatónak, aki egy tárgy kreditjét három tárgyfelvétel VAGY összesen hat vizsga után sem szerzi meg, a hallgatói jogviszonyát a dékán megszünteti, azonban kérheti a hallgató, hogy tanulmányait költségtérítéses képzésben folytathassa. [DE TVSZ 3. § (10)]

Költségtérítéses hallgatók

Annak a költségtérítéses hallgatónak, aki egy tárgy kreditjét hat tárgyfelvétel VAGY összesen tizenkét vizsga után sem szerzi meg, a hallgatói jogviszonyát a dékán megszünteti. Ezt követően a hallgató csak sikeres felvételi eljárás után kezdheti újra tanulmányait.

Azon hallgatókra, akik a 2012/2013-as tanévben vagy azt követően kezdték meg tanulmányaikat, állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában, az alábbiak vonatkoznak:

Állami ösztöndíjas hallgatók

Annak az állami ösztöndíjas hallgatónak, aki egy tárgy kreditjét három tárgyfelvétel során sem szerzi meg, a hallgatói jogviszonyát a dékán megszünteti, azonban kérheti a hallgató, hogy tanulmányait önköltséges képzésben folytathassa. [DE TVSZ 3. § (10)]

Annak az állami ösztöndíjas hallgatónak, aki egy tárgy kreditjét összesen hat vizsga után sem szerzi meg, a hallgató jogviszonyát a dékán megszünteti. Ezt követően a hallgató csak sikeres felvételi eljárás után kezdheti újra tanulmányait. [DE TVSZ 3. § (10)]

Önköltséges hallgatók

Annak az önköltséges hallgatónak, aki egy tárgy kreditjét összesen hat vizsga után sem szerzi meg, a hallgató jogviszonyát a dékán megszünteti. Ezt követően a hallgató csak sikeres felvételi eljárás után kezdheti újra tanulmányait. [DE TVSZ 3. § (10)]